Upoznajte naš tim

Brankica Borisov

Dr. Brankica Borisov

dr.med.dent., spec.oralne kirurgije

Brankica je rođena 1976. godine, srednju zubotehničku školu završila je u Zagrebu, a 2002. godine diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. U periodu 2003.-2004. volontirala je na Zavodu za stomatološku protetiku u KB Dubrava, a zatim je dvije godine bila zaposlena u ordinaciji Dr. Borisov d.o.o.

Specijalizaciju iz oralne kirurgije započela je 2006. godine, 2009. položila je specijalistički ispit te je do 2012. radila kao specijalist oralne kirurgije u Stomatološkoj poliklinici Zagreb, Perkovčeva 3. Od 2012. vodi ordinaciju Dr. Borisov te postaje suradnik za područje oralne kirurgije u Poliklinici Dr. Damira Jelušića u Opatiji.

U duhu obiteljske tradicije nastavlja primjenjivati nove tehnologije i znanja sakupljena dugi niz godina te se i sama kontinuirano usavršava u Hrvatskoj i inozemstvu.

Član je:
HLZ (Hrvatskog liječničkog zbora)
HKDM (Hrvatska komora dentalne medicine)
HDDI (Hrvatsko društvo dentalnih implantologa
HDOK (Hrvatsko društvo oralnih kirurga)

Tihomir Habjanec

Dr. Tihomir Habjanec

dr.med.dent.

Tihomir je rođen 1983. godine u Zagrebu, 2002. maturirao je na Zdrastvenom učilištu smjer zubni tehničar, a 2009. godine diplomirao je na fakultetu dentalne medicine u Zagreb. Stručni staž obavljao je 2010. godine u Stomatološkoj poliklinici Zagreb, Perkovčeva 3. U periodu 2011. i 2012. godine volontirao je i radio u privatnim ordinacijama, poliklinikama, ugovorenim ordinacijama dentalne medicine, a pd 2013. do 2018. godine bio je zaposlenik Doma zdravlja Zagreb zapad u Gajnicama.

Od 2010. godine uz obavljanje stomatološke djelatnosti, konstantno surađuje sa polivalentnim i specijalističkim ordinacijama i poliklinikama u Zagrebu, Hrvatskoj, zemljama u regiji i Njemačkoj. Godine 2019. sudjelovao je kao predavač na visokom učilištu Ambitio za dentalne asistente.

Pohađao je i sudjelovao na većini domaćih i nekolicinu inozemnih tečaja i kongresa. Stručno i praktično znanje usavršio je u ordinaciji dentalne medicine Dr. Borisov u kojoj je stalno zaposlen kao dr.dentalne medicine.

Ana Marija Matulin

Ana Marija Matulin

dentalni asistent

Ana Marija je rođena u Zagrebu 1998.godine. Srednju školu za dentalnog asistenta završila je na Zdrastvenom učilištu u Zagrebu 2017.godine. Od 2018.godine članica je Hrvatske komore Dentalne medicine. Kroz 6 godina se usavršavala u struci, te je od 2023.godine zaposlena u ordinaciji Borisov. Aktivno sudjeluje na domaćim i stranim kongresima, te prati razvoj stomatološke struke.

Slobodno vrijeme voli provoditi u prirodi i druženju sa svojom obitelji i prijateljima.

Tomislav Zrinjanin

Tomislav Zrinjanin

dentalni tehničar

Rođen je 1979.god. u Zagrebu, 1997. godine maturirao je na Zdrastvenom učilištu kao dentalni tehničar, a zatim je do 2000. godine radio u privatnim laboratorijima kada je otvario svoju privatnu praksu koju i danas uspješno vodi.

Tijekom rada u KB Dubrava na oralnoj kirurgiji profilira se u implantoprotetičara i u tom smjeru razvija svoj laboratorij. Svoje znanje sustavno nadograđuje na mnogim europskim klinikama - (Swiss biohelth zahnmedizin, Dr. Urlich Volz), Švicarska (zirkonzahn labor, Enrico Steger), Rusija (Aleksandar Saša Kolosov labor Moskow), Italija, Njemačka, Slovenija; gdje prolazi brojne tečajeve o keramičkim implantatima, tečajevi keramike kod renomiranih stručnjaka.

Jedan od prvih koristi cad cam sustav u izradi nadomjestaka. Opinion leader je za DESS implantološke sustave za Hrvatsku kao i vlasnik ekskluzivnog ugovora za distribuciju istih za okolnu regiju.